Новини

29.2.2012 г.

С промени в устройствените правилници на ИА „Медицински одит” и ИАТ се създават процедури за разглеждане на предложения и сигнали от гражданите

Категория: Правителствени

С промени в устройствените правилници на Изпълнителната агенция „Медицински одит” и Изпълнителната агенция по трансплантация се създават процедури за разглеждане на предложения и сигнали, с цел подобряване на работата по жалби от гражданите.

Приоритетно ще бъдат разглеждани предложения и сигнали на гражданите, свързани със злоупотреби с власт и корупция, лошо управление на държавно или общинско имущество или други незаконосъобразни или нецелесъобразни действия или бездействия.