Новини

2.10.2008 г.

На 14.10.2008 г. изтича крайния срок за подаване на оферти по процедура на Администрацията на МС

Категория: Възможности

На 14 октомври 2008 г. изтича срокът за подаване на оферти по открита процедура на Администрацията на Министерския съвет на Република България с предмет: „Организиране и провеждане на специализирани обучения и семинари във връзка с реализирането на проект „Усъвършенстване на координацията за изпълнение на задълженията, произтичащи от членството на Република България в ЕС № К08-13-4-С/09.07.2008 г.”. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.