Новини

2.10.2008 г.

Правителството одобри Национална здравна стратегия 2008-2013 г.

Категория: Здраве

Стратегията предвижда преструктуриране на здравната система, което да гарантира достъпни и качествени услуги, укрепване на управлението и подобряване дейността на лечебните заведения


За здрава нация, ползваща достъпни и качествени услуги в здравната система, е визията на одобрената от правителството Национална здравна стратегия 2008-2013 г. Кабинетът прие и план за действие към нея. Документите са отговор на изискванията на новите реалности, приоритети и предизвикателства в сферата на здравеопазването. Целта им е изграждането на преструктурирана, реформирана, финансово устойчива и ефективна здравна система, която осигурява качествени здравни грижи по промоция, профилактика, лечение и рехабилитация.


Стратегията е насочена към интегриране на грижата за здраве на българските граждани във всички политики – външна политика на страната, политика за национална сигурност, за финансова стабилност, за социална солидарност и справедливост, за опазване на околната среда, в областта на образованието и науката, при бедствия и аварии и др. В нея се залага на промоцията на здравето и профилактиката на болестите; на въвеждане на програмния принцип на финансиране, ориентиран към резултат при кандидатстването и изпълнението на националните програми; на подобряване подготовката на кадри за прилагане на европейското законодателство и мониторинг на дейностите по програмите; на дейностите в областта на хроничните неинфекциозни заболявания; на качеството на живот на хората с хронични заболявания, с ментални увреждания и на лицата в неравностойно положение, съобразно европейските изисквания; на усъвършенстване модела за контрол на рисковите фактори на работното място.