Новини

7.6.2012 г.

Повече от 7 400 души подкрепят Бургас да приеме три държавни структури

Категория: Държавна администрация

7406 жители на град Бургас са подкрепили с подписите си седалищата на  Изпълнителната агенция „Морска администрация“, ДП „Пристанищна инфраструктура“ (ДППИ) и Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури (ИАРА) да бъдат преместени от София в Бургас. Кметът Димитър Николов и областният управител Константин Гребенаров също застават зад инициативата.
„Пристанище Бургас е единственото в България с утвърден съгласно българското законодателство Генерален план за развитие, с конкретизирани параметри на дългосрочна стратегия и специализация на терминали – за генерални и насипни товари, контейнерен и ро-ро терминали, круизно и яхтено терминално развитие. 
Особено ценно и важно за дългосрочната визия на Бургас е, че неговото пристанище е утвърдено като основно за трансевропейската транспортна мрежа TEН-T, със срок на реализация до 2030 г. Европейските експерти са направили този избор заради изграждащите се високоскоростна Южна железопътна дъга и магистрала „Тракия“,  в съчетание с изпълнението на първия етап от разширението на Пристанище Бургас. За Черно море единственият друг избран порт е румънският „Констанца“, се казва в мотивите изпратени до вицепремиера Симеон Дянков.
На 23 май Министерският съвет реши Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури (ИАРА) да бъде преместена в Бургас. По този начин ще улесни достъпа на потребителите, които в основната си част са концентрирани в този регион, до услугите на агенцията. Ситуирането на ИАРА извън столицата ще подобри управлението на средствата по Оперативна програма „Рибарство” и ще ускори разработването и изпълнението на проекти за инвестиции в сектора, ще подпомогне голяма част от рибарството и свързаните с него производства и решаването на проблемите на място, ще съдейства за увеличаване на усвоените средства за инфраструктура, за стартиране на нови производства, регистрация на търговски марки и закупуване и ремонт на риболовни уреди.
Искането за преместването на държавните предприятия бе подкрепено от граждански и съсловни организации, синдикати и колективите на големи предприятия в Бургас.