Новини

21.1.2009 г.

Премиерът с фокус върху инвестиционната програма на България

Категория: Правителствени

В изпълнение на Плана на правителството за икономическа стабилност и напредък през 2009 г., разработен през декември м. г. с цел намаляване на последиците за България от световната финансова и икономическа криза, премиерът Сергей Станишев започна поредица от срещи с отделните министри и екипите им, свързани с изпълнението на инвестиционната програма на правителството. В бюджета за тази година са заложени 5,6 млрд. лв. за капиталови разходи, които ще бъдат използвани за създаването на работни места, за гарантиране на заетост и устойчивост на бизнеса и подкрепа на икономическия растеж на страната.

 Основна част от проектите за стимулиране на икономическата активност и заетостта в програмата на МОН е свързана с ремонтите на студентски общежития в София, Пловдив, Варна, Свищов и др. Вицепремиерът Даниел Вълчев и неговият екип представиха проекта на инвестиционна програма на образователното ведомство за 2009 г., която е в размер на над 100 млн. лв. Част от средствата ще бъдат разпределени на държавните висши училища за капиталови разходи. Основно перо в програмата на МОН ще бъдат средствата за основни и текущи ремонти на 150-200 училища в страната. Средства ще бъдат отделени и за изграждане и модернизация на спортни площадки и съоръжения в над 50 училища.

 Проектът на инвестиционна програма на социалното министерство за 2009 г., представен от министър Емилия Масларова, включва 399 обекта по програмата „Красива България” и Социалния инвестиционен фонд на територията на цялата страна. Като основен приоритет ведомството извежда обектите със значим социален и икономически ефект като обединени детски заведения и социални домове. При тяхната реализация ще бъдат разкрити 18 500 нови работни места, 9 хил. от които за хора с ниска квалификация. 3900 души ще се квалифицират по време на изпълнението на проектите. Допълнително ще бъдат разкрити работни места и за хората, обслужващи социалните заведения. МТСП си поставя и задачата да осигури достъпна среда за хората с увреждания до всички институционални и административни сгради.

 190 млн. лв. са инвестирани в сектор „Здравеопазване” през миналата година за извършването на 6001.jpgразлични ремонти, реконструкции и за закупуването на апаратура, стана ясно на срещата на министър-председателя Сергей Станишев с министъра на здравеопазването д-р Евгений Желев. 46 млн. лв. от държавния бюджет и още 150 млн. лв. по оперативната програма за регионално развитие ще бъдат вложени в сектора през 2009 г., като средствата са предназначени за подобряването на условията в университетските и областните болници и националните медицински центрове, информира министър Желев.

В инвестиционната програма на Министерството на транспорта за 2009 г. се предвижда реализацията на 33 проекта на стойност над 518 млн. лв. От тях близо 194,5 млн. лв. са от държавния бюджет, а останалите средства са по проекти с допълнително финансиране от ИСПА и ОП „Транспорт”, посочи министър Петър Мутафчиев. Акцент по време на обсъждането беше поставен на цялостната модернизация на летище „Пловдив” до края на месец юни т. г. Други около 50 млн. лв. в инвестиционната програма са предвидени за рециклиране и ремонт на вагони от български заводи, както и за модернизация и плащания за нови вагони. Приоритетни са и проектите, свързани с модернизацията и електрификацията на определени жп участъци и линии, преустройство на възлови жп гари в съответствие с европейските изисквания, подобряване безопасността на корабоплаването и превоза на товари, създаване на модерен интермодален терминал в София и др.

Целта на инвестиционните проекти в областта на околната среда и водите е, освен да се отговори на конкретни екологични предизвикателства, и да се подпомогне реалният сектор в условията на икономическата и финансова криза. Това заяви министър-председателят Сергей Станишев по време на срещата с министъра на околната среда и водите Джевдет Чакъров и неговият екип. Министърът го запозна с готовността на МОСВ по Оперативна програма „Околна среда”, като подчерта, че одобрените до момента проекти по нея възлизат на около 2 млрд. лв.

 Приоритетна област за МОСВ в рамките на Оперативната програма е изграждането на водната инфраструктура. По 10 проекта вече са стартирали строителните дейности. Между тях са интегрираният проект за подобряване на водния сектор в Хисаря, изграждането на канализационна мрежа, подобряване на инфраструктурата за отпадни води на Северни, Южни територии и СО „Узунджата”, Приморско и др. До края на юни ще приключат интегрираният проект в областта на водния цикъл на град Смолян, изграждането на пречиствателна станция за отпадни води – Ловеч и на пречиствателна станция за отпадни води – Севлиево. В срок ще приключат и проектите в Благоевград, Балчик и Монтана. Обсъден бе още и въпросът за финансирането на проектите на общините, които приемат софийския боклук. На проведените срещи беше обсъдена проектната готовност на всеки един проект със срок на изпълнение 2009 г., териториалното му разпределение и ефектът върху социално-икономическото развитие на региона.