Новини

21.1.2009 г.

МОСВ представи инвестиционната си програма за 2009 г.

Категория: Правителствени

Целта на инвестиционните проекти в областта на околната среда и водите е, освен да се отговори на конкретни екологични предизвикателства, и да се подпомогне реалният сектор в условията на икономическата и финансова криза. Срещата на министър-председателя с министъра на околната среда и водите се проведе в рамките на поредицата от дискусии на премиера с представители на министерствата по мерките в Плана на правителството за икономическа стабилност през 2009 г., целящ намаляване на последиците за България от световната финансова и икономическа криза. В Бюджет 2009 са заложени 5,6 млрд. лв. за капиталови разходи, които ще бъдат използвани за създаването на работни места, гарантиране на заетост и устойчивост на бизнеса и подкрепа на икономическия растеж на страната. На срещата бе обсъдена проектната готовност на проектите със срок на изпълнение 2009 г., тяхното териториалното разпределение и ефектът им върху социално-икономическото развитие на региона.Министърът на околната среда и водите представи готовността на МОСВ по Оперативна програма „Околна среда”, като подчерта, че одобрените до момента проекти по нея възлизат на около 2 млрд. лв.

Като приоритетна област за МОСВ в рамките на Оперативната програма министър Чакъров открои изграждането на водната инфраструктура. По 10 проекта вече са стартирали строителните дейности. Между тях са интегрираният проект за подобряване на водния сектор в Хисаря, изграждането на канализационна мрежа, подобряване на инфраструктурата за отпадни води на Северни, Южни територии и СО „Узунджата”, Приморско и др.

Министър Чакъров увери, че до края на юни ще приключат интегрираният проект в областта на водния цикъл на град Смолян, изграждането на пречиствателна станция за отпадни води – Ловеч и на пречиствателна станция за отпадни води – Севлиево. В срок ще приключат и проектите в Благоевград, Балчик и Монтана.