Новини

21.1.2009 г.

Сериозна инвестиционна програма за ремонт на студентските общежития на правителството

Категория: Правителствени

Вицепремиерът Даниел Вълчев и неговият екип представиха пред министър-председателя проекта на инвестиционна програма на образователното ведомство за 2009 г. Предвижда се тя да възлезе на над 100 млн. лв., включително 47 млн. лв., одобрени от правителството пред декември м.г. В инвестиционната програма на МОН ще бъдат разглеждани проектите, които мога да бъдат започнати възможно най-бързо. 

Основна част от проектите за стимулиране на икономическата активност и заетостта в програмата на МОН ще бъде свързана с ремонтите на студентски общежития в София, Пловдив, Варна, Свищов и други. Заедно със заложените през миналата година средства, програмата предвижда над 70 млн. лв. за ремонт на студентски общежития в страната. Част от средствата ще бъдат разпределени на държавните висши училища за капиталови разходи. Разпределението на средствата предстои да бъде извършено от екипа на вицепремиера Даниел Вълчев, съгласувано с ръководствата на висшите училища. 

Основно перо в програмата на МОН ще бъдат средствата за основни и текущи ремонти на между 150 и 200 училища в страната. Предвижда се да бъдат отделени и средства за достъпна архитектурна среда в училищата, изграждане на система за вътрешно видеонаблюдение в учебните заведения с оглед на нормалното протичане на зрелостните изпити, а също и за подобряване на енергийната ефективност на училищните сгради, включително подмяна на дограма, топлоизолация и други. Средства ще бъдат отделени и за изграждане и модернизация на спортни площадки и съоръжения в над 50 училища в страната.

Предстои да бъде изготвен анализ на потенциалния ефект на предприеманите мерки за стимулиране на вътрешната икономическа активност върху заетостта в отделните региони на страната. В момента между 60 и 120 души са постоянно ангажирани в ремонтите на студентските общежития в столицата, информира министър Даниел Вълчев. Ремонти се извършват паралелно в 10 студентски общежития в цялата страна.