Новини

22.1.2009 г.

На повече от 300 млн. лв. възлиза инвестиционната програма на Министерството на регионалното развитие и благоустройството

Категория: Регионално развитие

Общо 140 проекта в над 420 населени места ще обхване инвестиционната програма на Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) за тази година. Общо 90 проекта на стойност близо 150 млн. лв. е подготвило регионалното министерство в сектора водоснабдяване и канализация. От тях 57 могат да бъдат завършени до средата на годината. Очаква се при реализацията на проектите да бъдат заети пряко 460 души, а над 20 хил. души ще бъдат ангажирани косвено. 

За благоустройствени дейности и геозащита са заложени 38 проекта на стойност повече от 120 млн. лв., като пряко заети в изпълнението им се очаква да бъдат 625 души, а косвено над 7 хил. души. По програмата за подобряване на жилищните условия на ромите в страната са предвидени 32 проекта до средата на годината на стойност близо 28 млн. лв. Проектите обхващат общо 183 обекта, от които за 133  вече са проведени процедури. Очаква се по тези проекти пряко да бъдат ангажирани 17 500 души, а косвено да бъдат заети над 30 хил. души. Готови проекти на общините за 160-170 млн. лв. има подготвени и по ОП „Регионално развитие”.

За компенсиране на работни места в миннодобивната и миннопреработващата промишленост регионалното министерство предвижда осъществяването на 23 проекта на стойност близо 42 млн. лв. Очаква се по това перо да се подобрят условията в над 55 населени места, като общият позитивен ефект ще засегне близо 200 хил. граждани.  

Проектите в инвестиционната програма на регионалното министерство ще бъдат финансирани по приоритети, като критериите включват отчитане на социалния ефект на всеки проект, готовността за успешното му приключване, значението за икономиката, осигуряваните работни места и други.