Новини

20.2.2009 г.

През януари равнището на безработицата е 6.5%

Категория: Анализи

Равнището на безработица за страната нараства спрямо декември с 0.23 процентни пункта до 6.5%. В сравнение със същия месец на 2008 г. то е с 0.88 процентни пункта по-ниско.

През януари 2009 г. в 8 области равнището на безработица се запазва по-ниско от средното за страната. Това са областите София-град (1.31%), Бургаска (3.99%), Габровска (4.24%), Варненска (4.89%), Пловдивска (5.27%), Старозагорска (5.28%), Пернишка (5.41%) и Русенска (6.19%).

В бюрата по труда са регистрирани 240 782 безработни, само с 8493 души (с 3.7%) повече спрямо предходния месец. От 1994 г. досега това е най-ниският прираст за януари спрямо декември. Той е резултат от антикризисните мерки на Агенцията по заетостта за включване на максимален брой безработни в програми за заетост и за работа на първичния пазар. В сравнение с януари на 2008 г. броят на безработните намалява с 32 498 души или с 11.9%.

През месеца в бюрата по труда са заявени 46 923 работни места, с над 34 000 повече от декември и с почти 1800 повече от януари 2008 г. Констатираното увеличение е следствие основно от стартирането на преобладаващата част от одобрените проекти по НП “От социални помощи към осигуряване на заетост”, на дейностите по НП “Асистенти на хора с увреждания”, по НП “Социални услуги в семейна среда”. Принос има и известното оживление спрямо декември на първичния пазар на труда.

От гледна точка на професионално-квалификационните характеристики на обявените в бюрата по труда места се засилва приоритетното търсене на нискоквалифициран труд, тъй като през януари се отчита годишният пик на заявените по програми работни места, които са предимно за безработните без образование и квалификация.

На първичния пазар са заявени 9259 места, с 1157 повече от декември. Частният сектор е заявил почти 78% от тях или 7183 места. Най-много работни места са обявени в сферата на преработващата промишленост (2564 места), на търговията (1695 места), на образованието (897 места), на недвижимите имоти и бизнес услугите (755 места), на хотелиерството (745 места), на селското стопанство (456 места), строителството (415 места) и др.

Към 31.01.2009 г. в бюрата по труда са останали незаети 8487 работни места. През месеца за едно свободно работно място се конкурират 6 безработни (средно за страната).