Новини

19.2.2009 г.

Правителството ще компенсира работниците, за да запазят работните си места

Категория: Социална политика и заетост

До 120 лв. месечна компенсация ще получават лицата, които са работили на непълно работно време в секторите „Индустрия” и „Услуги”. В правителствено постановление, прието на днешното заседание, се определят условията и редът за предоставяне на сумите, чиято цел е да се ограничат масовите съкращения на работници и служители от фирми, засегнати от световната икономическа и финансова криза. Мярката създава условия чрез компенсация към доходите им те да останат на работа в същото предприятие и да запазят заетостта си, а работодателите – да задържат персонала, който ще им е необходим при излизане от кризата и съживяване на пазара на труда.

Това е една от сериозните мерки, които правителството предприема във връзка с пазара на труда и кризисната ситуация, която не може да не рефлектира върху нашата страна, заяви на пресконференция министърът на труда и социалната политика Емилия Масларова.

Тя уточни, че работниците на непълно работно време няма да получават само 120 лв. компенсации, а и заплата за прослуженото непълно работно време от работодателя си. Министър Масларова посочи, че върху тези пари не се плащат осигурителни вноски, което е още една глътка въздух за работещите. По предварителни данни почти 7000 души – преди всичко работещи в леката промишленост, в момента отговорят на условията за кандидатстване за компенсации.

Очаква се постановлението да влезе в сила от 1 март, след обнародването му в „Държавен вестник”.

За изплащане на компенсациите в Националния план за действие по заетостта (НПДЗ) през 2009 г. са предвидени 6 753 081 лв. С тези средства ще бъдат подпомогнати 18 759 души, преминали на непълно работно време, информира социалният министър. След 31 март, ако новата програма е успешна и има свободни ресурси от други програми, ще се решава дали средствата да не бъдат пренасочени.

Социалният министър подчерта, че за първи път от държавния бюджет се заделят средства не за разкриване на нови работни места, а за запазване на съществуващи, и че България е сред първите страни в ЕС, предприели подобни стъпки.

Емилия Масларова припомни, че днешното решение е само една от няколкото съвършено нови мерки на правителството за раздвижване на пазара на труда: от началото на годината беше намалена с още 2,4% осигурителната вноска за работодателите, бяха приети промени в Кодекса на труда, които дават възможност непълно работно време да има не три, а шест месеца; министърът на труда и социална политика има право да преразглежда и преразпределя средствата от НПДЗ не след първите шест месеца на годината, а след изтичане на първото тримесечие и т. н. С приетия днес документ се цели изпълнение на един от основните приоритети на политиката по заетостта през 2009 г. – осигуряване устойчивост на заетостта.