Новини

23.2.2009 г.

Стартира националната програма за развитие на лозаро-винарския сектор

Категория: Възможности

От днес стартира Националната програма за развитие на лозаро-винарския сектор 2009-2013 г. Бюджетът на програмата е 112 млн. евро. Това съобщиха вицепремиерът по европейските фондове Меглена Плугчиева и министърът на земеделието и храните Валери Цветанов на съвместна пресконференция в МЗХ. 

Сроковете за представяне на проектите по програмата са до 10 юли за съответната година, а задължително условие е минималната площ на лозарското стопанство да е поне 1 декар, информира министърът. Документите ще се подават по образец само в Централно управление на Държавен фонд „Земеделие”. 

Около 112 млн. евро. са предвидените средства за изпълнението на Националната програма по три мерки от 2009 до 2013 г. Първата мярка „Преструктуриране и конверсия на винени лозя” има за цел да повиши конкурентоспособността чрез замяната на по-ниско качествени винени сортове лозя с по-конкурентни винени сортове и да се въведат нови по-съвременни техники на управление на лозята. Финансовият ресурс по нея е 91 млн. евро. От 2007 г. до сега по мярката е договорен финансов ресурс от 20 млн.евро. Така, заедно с бъдещите плащания по „Преструктуриране и конверсия на винени лозя”, по мярката ще бъдат усвоен финансов ресурс от 111 млн. евро. 

Въведена е и възможност за авансово плащане на цялата финансова помощ по проекта срещу представяне на 120% банкова гаранция. 

Мярка „Промоция в трети страни” има за цел да повиши потребителския интерес към българските качествени, регионални и трапезни вина с означение за сорт и реколта и да се насърчи търговията на пазарите на трети страни. Бюджетът по мярката е 11 млн. евро. 

Мярка „Застраховане на реколтата” има за цел да осигури превенция за гроздопроизводителите срещу настъпване на загуби вследствие на събития, независещи от човешка намеса и срещу които производителите не биха могли да се защитят, независимо от степента на прогнозирането. Като допустими инвестиции по мярката се определя покриването на застрахователни рискове от природни бедствия. Финансовата помощ е в размер до 80% от сумата на застрахователната полица. Тази дейност се подпомага за първи път и са включени основните рискове като градушка, пожари, наводнения. Финансовият размер на мярката е 10 млн. евро. 

Лозарите в България ще могат да получават средства и за трайно изкореняване на насажденията си. Стартирането на програмата се очаква скоро. 

Министър Цветанов, съобщи че по линия на директните плащания до момента за кампания 2008 са изплатени близо 392 млн. лв. на около 53 000 земеделски стопани. От тях 228 млн. лв. са по Схемата за единно плащане на площ, а близо 150 млн. лв. за национални доплащания към тях. Преведени са и над 14 млн. лв. по мерките за необлагодетелствани райони по кампания 2008, които са част от директните плащания на площ. Изплащането на средствата ще продължи и през месец март 2009 г.