Новини

4.3.2009 г.

Стартира новa процедурa по ОПАК за съдебната система

Категория: Възможности

В изпълнение на Индикативната годишна работна програма за 2009 г. по Оперативната програма “Административен капацитет” стартира нов конкурс за проекти, насочен към конкретните бенефициенти от съдебната система. Срокът за подаване на проектните предложения е 30 април 2009 г., 17:30 ч.

Министерството на правосъдието, Агенцията по вписванията, Висшият съдебен съвет, Инспекторатът към Висшия съдебен съвет, Върховният касационен съд, Върховният административен съд, Прокуратурата на Република България и Националната следствена служба ще могат да кандидатстват за усвояването на 5 млн. лв. по подприоритет 1.5. "Прозрачна и ефективна съдебна система". Минималната стойност на проектите е 250 000 лв., максимална  стойност - няма. Срокът за изпълнение е 18 месеца.

Срокът за задаване на въпроси по процедурата е 10 април 2009 г., а срокът за отговор - 17 април 2009 г. Въпроси могат да се задават във форума на сайта на ОПАК: http://www.opac.government.bg/

На 10 март 2009 г. от 10:30 ч. в Националния институт на правосъдието ще се проведе информационен ден за разясняване на условията за кандидатстване.