Новини

27.4.2009 г.

Покана от www.strategy.bg

Категория: Обяви

Дирекция “Стратегическо планиране и управление” на Министерския съвет организира кръгла маса на тема „Порталът за обществени консултации -  www.strategy.bg - мястото за среща на гражданския сектор, бизнеса и държавната администрация”. Форумът е част от проект „За по-добро обществено управление: институционализиране на процеса по оценка на въздействието в държавната администрация“, съфинансиран от Европейския социален фонд чрез Оперативна програма „Административен капацитет”. Събитието има за цел да срещне представители на гражданския сектор, бизнеса и държавната администрация, за да обсъдят устройството и функционалността на интернет портала www.strategy.bg, както и практическите възможности за неговото приложение.

Кръглата маса ще се проведе на 28 април в зала 6 на НДК от 11.00 часа.