Новини

29.4.2009 г.

Парламентът прие Закона за отбраната и въоръжените сили

Категория: Политика по сигурността

Народното събрание прие на заседанието си на 29 април 2009 г. на второ четене Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България. Той предвижда Министерството на отбраната да се "изгражда и функционира като единна централизирана система за осигуряване на отбраната на страната и за ръководство и командване на въоръжените сили в мирно време". Министерството на отбраната ще включва централната администрация, Българската армия, военните академии и висшите военни училища, службите "Военна информация" и "Военна полиция". Централната администрация на МО ще се състои от Щаб на отбраната, специализирана и обща администрация, организирани в дирекции.

Началник на отбраната ще ръководи Българската армия и ще отговаря пред министъра на отбраната за състоянието и готовността й за изпълнение на поставените задачи. Началникът на отбраната ще е най-старшият по длъжност военнослужещ и ще е пряк началник на личния състав на Българската армия. Той ще има един заместник и ще осъществява командните си правомощия непосредствено или чрез командващия на Съвместното оперативно командване, началниците на щабове по подготовката на Сухопътните войски, Военновъздушните сили и Военноморските сили и началника на Щаба по осигуряването и поддръжката.

Законът предвижда след завръщане от операция или мисия зад граница военнослужещият и семейството му да имат право на 7-дневна безплатна почивка в почивните бази на Министерството на отбраната. На военнослужещите ще се осигурява ползване на жилище за времето на службата, а ако това не е възможно, ще се изплащат компенсационни суми. Военнослужещите ще имат право след 15 прослужени години да придобият жилище, ателие или гараж от фонда на МО чрез закупуване или замяна със собствен имот. Военнослужещите в МО, които са участвали в операции и мисии извън територията на страната с висока степен на риск, придобиват това право, ако са прослужили в министерството не по-малко от 10 години, а ако са участвали в операции и мисии извън територията на страната с ниска степен на риск - не по-малко от 12 години. Цивилните служители ще могат да закупят жилище, ако са прослужили в министерството не по-малко от 15 години.

За осигуряване на успешен преход в цивилната сфера на освобождаваните от военна служба, МО изгражда и поддържа система за адаптация чрез професионално ориентиране, мотивационна подготовка, обучение във висше гражданско училище, квалификационни курсове до шест месеца, подготовка за започване на самостоятелна стопанска дейност, съдействие за устройване на работа, гласуваха днес депутатите.

Парламентът обсъди на заседанието си на първо четене законопроекти за изменение и допълнение на Гражданския процес