Новини

30.7.2009 г.

Правно-информационната система на правителството ще бъде публична

Категория: Правителствени

Министър-председателят Бойко Борисов разпореди правно-информационната система, поддържана от администрацията на Министерския съвет, да стане публично достъпна. Срокът за изпълнение на заповедта му е двуседмичен.

Решенията, които взима правителството, не се обнародват в „Държавен вестник” и гражданите и представителите на бизнеса нямат възможност да се информират за волята на кабинета.

С отварянето на правно-информационната система за външни потребители ще се постигне желаната публичност и прозрачност в дейността на сегашното правителство и обществото ще бъде максимално информирано за взетите решения.