Новини

27.8.2009 г.

Туризмът отбелязва спад

Категория: Туризъм

Посещенията на чужденци в България намаляват, а пътуванията на българи в чужбина се увеличават през юли 2009 година.
Посещенията на чужденци в България през юли 2009 г. са 1 471.2 хил. и намаляват спрямо същия месец на 2008 г. с 5.8%. От Европейския съюз по-малко посещение у нас са реализирали гражданите на Швеция - с 41.8%, Румъния - с 33.6%, Словакия - с 28.1%, Финландия - с 16.1% и Белгия - с 12.9%. Същевременно по-съществено увеличение е регистрирано на посещeнията от Испания - с 49.2%, Гърция - с 41.9%, Италия - с 40.4%, Франция- с 26.9%, Кипър - с 25.4%, Германия - 25.3% и други.
От групата „Други европейски страни” най-голямо е намалението на посещения на граждани от Норвегия - с 37.8%, Сърбия - с 33.6% и Турция - с 30.8%. Нарастване е
регистрирано за граждани на Израел - с 26.4, Русия - с 11.6%, Украйна - със 7.1% и други.
През юли 2009 г. посетилите страната чужденци с цел почивка и екскурзия формират най-голям относителен дял от общия брой посещения - 58.2%, следвани от транзитно
преминаващите - 26.7%, със служебна цел - 8.6%, по други причини - 5.3%, и гостуване - 1.2%.
Посещенията на чужди граждани с цел екскурзия и почивка през юли 2009 г. са 856.7 хил., като най-голям е броят на туристите от Германия - 154.7 хил., Румъния - 79.2
хил., Русия - 65.1 хил., Полша - 62.9 хил. и Великобритания - 59.4 хиляди. При транзитно преминаващите през страната най-голям е броят на турските граждани - 102.6 хил.,
следвани от гражданите на Румъния - 78.5 хил., на Германия - 39.4 хил., на Австрия - 20.9 хил. и други.
Пътуванията на български граждани в чужбина през юли 2009 г. са 522.5 хил. или с 14.2% по-повече в сравнение с юли 2008 година. Увеличение на пътуванията на българските граждани в сравнение със същия месец на 2008 г. е регистрирано към Гърция - с 63.0%, Португалия - с 28.5%, Република Македония - с 26.2%, Турция - с 7.5% и Румъния - със 7.0%. Същевременно намаляват пътуванията към почти всички наблюдавани страни, като най-голям е спадът на пътуванията към Япония - с 76.1%, Словения - с 51.7%, Чехия - с 47.4%, Финландия - с 42.6%, Малта - с 42,4%, следвани от Австрия - с 32.9%, Кипър - с 32.2%, САЩ - с 29.5%, Украйна - с 28.6%, Унгария - с 27.8%, Дания - с 27.5%, Франция - с 26.1% и други.
Най-голям относителен дял от общия брой пътувания на български граждани в чужбина формират тези със служебна цел - 50.8%, следвани от пътуванията с цел почивка
и екскурзия - 25.8%, гостуване - 18.9% и други - 4.5%. През юли 2009 г. българските граждани са осъществили 135.0 хил. пътувания с цел екскурзия и почивка, предимно към съседните страни, към Гърция - 51.4 хил., Сърбия - 19.8 хил., Румъния - 16.2 хил. и Турция - 14.5 хиляди.