Новини

28.8.2009 г.

Удължен е срокa за подаване на формуляри по схема на ОП "Регионално развитие"

Категория: Регионално развитие

Управляващият орган на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007–2013 г. уведоми чрез интернет страницата на програмата всички потенциални кандидати по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/3.1-02/2009 „Подкрепа за развитието на туристически атракции”, че съгласно чл. 14, ал. 7, т. 3 от ПМС 121/31.05.2007 г., се удължава срока за приемане на формуляри за предварителен подбор до  04 ноември 2009 г., 16.00 часа.