Новини

28.8.2009 г.

НАПИ обяви първите обществени поръчки за текущ ремонт и зимно поддържане

Категория: Регионално развитие

НАПИ обяви първите 15 процедури по ЗОП за възлагане на обществени поръчки за текущ ремонт и зимно поддържане на републиканската пътна мрежа.
На официалната интернет страница на агенцията е публикуван списък на откритите процедури по ЗОП за определяне на изпълнител на услугата поддържане ( в това число превантивно, текущо, зимно и ремонтно - възстановителни работи при аварийни ситуации) на РПМ по областни пътни управления.
Първите търгове ще се проведат в седем от тях – Ловеч, Кърджали, София, Търговище, Бургас, Кюстендил, Разград на 13-ти и 20-ти октомври 2009г.
През следващата седмица на официалната интернет страница на агенцията ще бъдат публикувани документацията за самите тръжни процедури и списък на следващите открити процедури по ЗОП.