Новини

31.8.2009 г.

Стартира набиране на проектни предложения по програмата за трансгранично сътрудничество със Сърбия

Категория: Регионално развитие

На 31 август 2009 г. ще бъде обявена първата покана за набиране на проектни предложения по Програмата за трансгранично сътрудничество по Инструмента за предприсъединителна помощ между България и Сърбия. Поканата за набиране на проектни предложения ще бъде публикувана на следните интернет страници: www.ipacbc-bgrs.eu www.bgregio.eu www.evropa.gov.rs www.eufunds.bg.
Целта на програмата е да се подобри териториалното сближаване в българо-сръбския трансграничен регион, конкурентноспособността и устойчивостта на развитието му  чрез сътрудничество в икономическата, социалната и екологичната сфери.
Общата стойност на средствата по Програмата за периода 2007 – 2009 г. е 13,5 млн. евро. От тях около 7 млн. евро са предвидени за проектите, които ще постъпят при първата покана за набиране на предложения.
По програмата ще могат да се подготвят и реализират проекти в две направления:
- Развитие на дребно-мащабна инфраструктура
- Повишаване на капацитета за съвместно планиране, решаване на проблеми и развитие.
Стратегията и приоритетните оси на програмата са формулирани в съответствие с националните и европейските приоритети. Избираемият териториален обхват включва 6 области на българска територия (Видин, Монтана, София, Перник, Кюстендил и София град) и 6 области на сръбска територия (Бор, Зайчар, Нишава, Пирот, Ябланица и Пчиня) с общо население около 3 300 000 души.
Една от основните задачи пред Министерството на регионалното развитие и благоустройството е максимално усвояване на средствата от европейските фондове и ускоряване старта на програмите за трансгранично сътрудничество. Поканата за набиране на проектни предложения е една от първите стъпки за осъществяване на новите приоритети в работата на МРРБ, които очерта министър Росен Плевнелиев още при встъпването си в длъжност.
Според заместник министъра на регионалното развитие и благоустройството Лиляна Павлова със старта за набиране на проектни предложения по Програмата за трансгранично сътрудничество по Инструмента за предприсъединителна помощ между България и Сърбия ще се даде възможност за укрепване и развитие на вече установените партньорства, ще се съдейства за създаване на нови контакти и за насърчаване на съвместни инициативи и практики. Разширяване на партньорството, опазване на уникалността на региона в природно и културно отношение и сближаването на хората от двете страни на границата ще бъде ефектът от едно успешно изпълнение на програмата чрез качествени проекти.
Добрите практики в областта на трансграничното сътрудничество между България и Сърбия в европейски контекст стартират през 2003 г. по инициативата на ЕС “Външни граници”, преминават през програмата за трансгранично сътрудничество “Добросъседство” и сега, когато България вече е член на ЕС, ще продължат чрез “Инструмента за предпресъединителна помощ” 2007-2013.