Новини

28.9.2009 г.

Туризмът в България се свива

Категория: Туризъм

Посещенията на чужденци в България през август 2009 г. намаляват с 10.1% в сравнение със същия период на 2008г. Броят им възлиза на 1 434.6 хил. От Европейския съюз по-малко посещение у нас са реализирали гражданите на Малта - с 91.3%, Швеция - със 72.5%, Дания - 65.0%, Словакия - с 60.0% и Финландия – с 51.4%. Най-голямо е намалението на посещения на граждани от Турция - с 60.0%, Норвегия - с 36.1% и Сърбия - с 33.5%. Регистрирано е по-съществено увеличение на посещeнията от Испания - с 96.2%, Чехия - с 61.1%, Италия - с 60.8%, Гърция - с 60.0%, Франция- с 52.3%, Словения - с 33.6%. Граждани от Израел и Канада са увеличили посещенията в България съответно с 37.2% и 12.0%.
Посещенията с цел почивка през август 2009 са с най-голям относителен дял – 62.5% или 896.8 хил, следвани от транзитно преминаващите - 26.1%, по други причини - 5.5%, със служебна цел - 4.7%, и гостуване - 1.2%. Най-голям брой туристи са регистрирани от Германия - 175.5 хил.и Румъния - 81.4 хил..
Посещенията на български граждани в чужбина намаляват през август 2009 г със 7.7% по-малко в сравнение с август 2008 г. Броят достига едва 547.1 хил. Най-голям е спадът на пътуванията до Япония – с 61.4%, Финландия – 57.6% и Швеция – 56.8%. Повече пътувания е реализират до Македония, Гърция и Румъния. Увеличението е съответно с 24.6%, 7.5& и 0.4%. Делът на служебните пътувания на българи в чужбина е най-голям – 46.5%. следвани от пътуванията с цел почивка и екскурзия - 28.5%, гостуване - 19.4% и други - 5.6%.