Новини

30.9.2009 г.

МТИТС създаде Консултативен съвет за жп транспорт

Категория: Транспорт

Учреден е Консултативен съвет за жп транспорт към МТИТС с цел подпомагане дейността на министъра, който провежда държавната политика в транспорта.
Консултативният съвет е съставен от независими водещи експерти и специалисти от бизнеса, държавната администрация и научните среди.които няма да получават възнаграждения за дейността си. Заседанията ще се провеждат един път месечно.
Основната дейност е да се изготвят независими анализи, становища и предложения по важни въпроси от сферата на железопътния транспорт, както и участие при разработването на Програма за развитие на жп транспорта и жп инфраструктурата.
Транспортната политика на ЕК поставя за цел възстановяване на баланса между видовете транспорт, либерализация на транспортния пазар, екология, развитие на интермодалните превози, подобряване качеството на транспортната услуга, безопасността и оперативната съвместимост.