Новини

19.3.2008 г.

Стартира финансова схема за подкрепа на трансфера на знания към предприятия

Категория: Възможности

Стартира финансова схема за подкрепа на трансфера на знания към малките и средни предприятия (ваучерна схема) на Министерството на икономиката и енергетиката. Крайният срок за подаване на заявленията е 16.00 часа на 29 април 2008 г. Схемата е насочена към реализиране на дейности за предоставяне на технологични знания от висши училища и научни организации („доставчици на знания") към предприятия, с цел да се стимулира връзката между науката и бизнеса.

Предприятието, което кандидатства, трябва да е регистриран в България търговец по смисъла на Търговския закон и да е микро, малко или средно по смисъла на Закона за малките и средните предприятия.

За финансиране по схемата се допускат проекти, насочени към решаване на определен проблем с приложен характер чрез придобиването на знания, свързани с иновация на продукти, процеси и услуги. По схемата се финансират само разходи за консултантски услуги, предоставяни от доставчика на знание на предприятието-бенефициент. Повече