Новини

14.3.2008 г.

Набиране на проектни предложения

Категория: Възможности

Обява за набиране на проектни предложения по финансовия механизъм за европейското икономическо пространство. Финансовата подкрепа се предоставя под формата на грант за индивидуални проекти, отговарящи на условията за допустимост. Общият размер на помощта в рамките на настоящата обява за набиране на проектни предложения е 17 151 871 евро. Минималният размер на безвъзмездната помощ, която се предоставя за финансиране на индивидуалните проекти, е 250 000 евро.
Крайният срок за подаване на проектните предложения е 25 април 2008 г. (15:00 ч.)... Повече