Новини

28.10.2009 г.

Промени в 14 концесии на минерална вода одобри Министерският съвет

Категория: Правителствени

Министерският съвет одобри промени в концесионните договори за добив на минерална вода, сключени с 14 дружества, за да се приведат документите в съответствие с влезлите в сила през м. юни промени в Закона за водите. Новите алинеи 9 и 10 на чл. 47 на закона конкретизират размера на общия годишен експлоатационен ресурс на водовземното съоръжение, размера на годишното концесионно плащане, срока на концесията и задължението на концесионера да изгражда и поддържа със свои средства инфраструктура и съоръжения за обществено ползване на свободните ресурси минерална вода, невключени в концесионния договор.
Променените договори са сключени със следните концесионери:
1.   „Мавър - 2000” ЕООД – каптаж „Чобан чешма” на находище „Хисар”;
2.   „Атлантик Дивайн” ЕАД – сондаж номер 3 на находище „Девин”;
3.   „Хисар 21 век” ООД – каптаж „Банчето” на находище „Хисар”;
4.   „Фърст Файнейшъл” АД – сондаж номер 5 от находище „Брацигово”;
5.   „Девин” АД – сондаж номер 5 на находище „Девин”;
6.   „Албена” АД – малмовалажснски водоносен хоризонт на територията на курортен комплекс „Албена”;
7.   „Куадрант Бевъриджис” АД – находище „Белово”;
8.   „Акварекс-В” АД – сондаж номер 5 „Горски пункт” на находище „Велинград-Чепино”;
9.   „Аквавит-Д и Д” ООД – сондаж номер Л-2 от находище „Шипково”;
10. „Лесопласт" ООД – сондаж номер Сн-Л-51А от находище „Вонеща вода”;
11. „Булминвекс-ГБ” ЕООД – сондаж номер 3 на находище „Горна баня”;
12. „Интерхотел – Сандански - България” АД – сондаж номер С-1 на находище Сандански;
13. „Кока-Кола Хеленик Ботълинг Къмпани България” АД – сондаж номер 1 – „Боаза” от находище „Търговище-Боаза”;
14. „Агрокомерс” АД – сондаж номер 13хг на находище „Долна баня”.