Новини

20.3.2008 г.

Правителството прие план за модернизация на въоръжените сили

Категория: Правителствени

Правителството прие днес актуализиран план за организационно изграждане и модернизация на въоръжените сили. Основните му параметри са в съответствие с приетата от Народното събрание на Република България Дългосрочна визия за развитие на войските и силите 2015. Той е продължение на завършилия първи етап от изпълнението на План 2015 и е поредната стъпка в изграждането на модерна Българска армия.

 

Актуализираният план е подчинен на два основни приоритета – изграждане на отбранителните способности на въоръжените ни сили, адекватни на средата за сигурност, и повишаване на социалния статус и мотивацията на хората в Българската армия.

 

Документът се базира на постигнатите до момента резултати. Той отчита пълната професионализация на армията и придобития опит от участието в мисии и операции извън територията на България. Съобразен е с протичащите трансформационни процеси в НАТО, с изграждането на военни способности на ЕС, както и с предвидените ресурси за отбрана. Планът съдържа и специално приложение с пакета от социални придобивки на военнослужещите, които ще направят по-привлекателна военната служба.

 

Основна цел на актуализирания план е въоръжените ни сили да придобият ускорено тези оперативни способности, които са необходими за изпълнение на най-важните им задачи. Това е свързано с освобождаване както от остаряла бойна техника и въоръжение, така и с намаляване на числеността на армията. Предлага се личният състав на армията да намалее с 20% или около 8000 военнослужещи, включително 10 генералски длъжности, и с около 1400 граждански лица.

 

Наред с това се създават нови възможности армията да запази и изгражда професионалисти. Освен досега съществуващите социални бонуси за военнослужещите, планът съдържа допълнителен социален пакет от мерки, свързани с медицинското обслужване, почивката и рехабилитацията, осигуряването с жилища и т. н.

 

Разработен е и предстои да бъде въведен нов модел за кадрово и кариерно развитие, който дава ясен път за професионално развитие на всеки военнослужещ и създава възможности за образование и квалификация на всяко равнище от кариерата му. Моделът ще е в основата на новия закон за кадровата служба – юридическа гаранция за професионалния статус на военнослужещите.

 

Новата численост на армията освобождава ресурс, който от 1 януари 2009 г. ще даде възможност за диференцирано увеличение на основните заплати на военнослужещите, като целта е службата да стане по-привлекателна за изпълнителския и младшия команден състав. Според разчетите основното месечно възнаграждение на редник, например, от 391 лв. в момента може да достигне 500 лв. в началото на следващата година, а към 1 юли 2009 – 550 лв. Към основното възнаграждение се начисляват допълнителни възнаграждения за специфични условия на труд, различни за всеки вид въоръжени сили, както и 2 процента за всяка прослужена година.

 

Още през тази година ще има специален прием на войници (матроси) и сержанти за задочно обучение в граждански специалности на Националния военен университет и Висшето военноморско училище, като таксите за обучение ще са за сметка на Министерството на отбраната. Ще започне процедура за откриване на сержантски медицински колеж към ВМА за подготовка на медицински специалисти за нуждите на армията. Предвижда се да бъдат създадени 10 обединени медицински пункта по стандартите на НАТО в подразделенията на Българската армия. Ще се доразвие и системата за отпускане на преференциални кредити за военнослужещите за срока на службата във въоръжените сили.

 

Целта на пакета от нови мерки е да направи военната служба привлекателна и да издигне професионалния и социален статус на хората в Българската армия.