Новини

21.3.2008 г.

Открити са горещи денонощни телефони за български граждани при проблеми в Сърбия

Категория: Правителствени

При възникване на проблеми по време на пребиваването им на територията на Република Сърбия, българските граждани могат да ползват деноношните горещи телефонни линии на Министерството на външните работи: Белград - +38111 36 13 980 и 36 13 990; Ниш - +381 649945334 (мобилен).