Новини

24.3.2008 г.

Провеждане на форум за по-добро регулиране

Категория: Икономика

По време на проведеното на 17 март публично представяне и обсъждане на проекта на Програма за по-добро регулиране възникнаха редица въпроси, свързани с въвеждането и администрирането на регулаторни режими на общинско ниво. Тези проблеми бяха повдигнати многократно от бизнес организациите, най-вече – от Българската стопанска камара, и намирането на решение за тях получи подкрепа в лицето на министър-председателя, администрацията на Министерския съвет, Министерството на държавната администрация и административната реформа и Националното сдружение на общините в Република България. Министерството на държавната администрация и административната реформа организира среща, на която да се представят позициите на заинтересованите страни и да се обсъдят възможностите за бързи действия, в посока подобряване на административното регулиране и бизнес средата на общинско ниво. Срещата ще се проведе в сряда, 27 март, от 12.00 ч, в резиденция „Бояна” (Дом 2, зала „Триадица”). За контакт: Мариета Тодорова – 02/ 940 13 56, Вера Миланова – 02/ 940 13 53.