Новини

31.3.2008 г.

194 проекта са одобрени по ОП "Развитие на човешките ресурси"

Категория: Възможности

Агенцията по заетостта в качеството одобри за финансиране 194 проекта на обща стойност над 19 милиона и 300 хиляди лева по схема "Квалификационни услуги и обучение на заети лица". Финансирането от Европейския социален фонд е 85% (13 177 793 лв.), националното съфинансиране е 15 % (2 325 492 лв.), а останалите средства в размер на над 3 милиона и 800 хиляди лева са собствени средства на средни и големи предприятия. Над 20 000 души ще бъдат обучавани и квалифицирани по одобрените проекти.

Проектите ще се реализират в браншовете - услуги за населението, строителство, производство на облекла, хотелиерство и търговия на дребно. От всички одобрени проекти 76 са на малки, 67 - на големи и 51 - на средни предприятия. Общият брой на заетите, включени в обучение по проектите, е 20 850. По възрастов признак най-много са заетите между 30 и 54 годишна възраст – 13 198, следвани от рисковите групи на пазара на труда 25–29 годишните, които са 3092, тези в предпенсионна възраст между 55 – 64, които са 2128 и младежите между 15 и 24 години, които са 1946.  Най-много заети лица ще се обучават на територията на регионалната служба по заетостта София, а най-малко на територията на регионалната служба по заетостта Хасково.