Новини

7.1.2010 г.

Изплатени са средствата на ветеринарите по рамковото споразумение за 2009г.

Категория: Земеделие и развитие на селските райони

Частнопрактикуващите ветеринарни лекари са получили парите според рамковото споразумение за 2009 г. за извършената от тях дейност по държавната профилактичната програма. Средствата в размер на 6 млн. са незабавно преведени по сметките на ветеринарните лекари.
Парите са за периода от юли до декември 2009 г. Съгласно споразумението ветеринарните лекари на частна практика имат договорен ангажимент да изпълняват държавната профилактична програма и програмите за надзор и ликвидация на болестите по животните и поддържане на здравния им статус.
С тези средства окончателно се изплащат договорените суми, които министерството и неговите структури дължат на частно-практикуващите ветеринарни лекари за миналата година.