Новини

13.1.2010 г.

Намалява щатното разписание на ДНСК

Категория: Правителствени

В устройствен правилник на Дирекцията за национален строителен контрол (ДНСК) е предвидено щатното разписание да се намали с 47 експерти. Броят на служителите ще е 422 души, при 469 в момента.
Оптимизира се структурата на дирекцията с цел подобряване на специализирания административен контрол в строителството. То е свързано с предстоящите процеси на разграничаване на правомощията на общинските администрации и на ДНСК по Закона за устройство на територията.
Петте дирекции в централното управление на ДНСК се окрупняват в три – „Строителен и устройствен контрол”, „Оперативна дейност и административно обслужване” и „Финансово-техническо обслужване”. Увеличава се териториалната компетентност на регионалните дирекции за независим строителен контрол в съответствие със Закона за регионалното развитие. Досегашните 28 регионални дирекции се преструктурират в 6 с 28 сектора към тях.