Новини

13.1.2010 г.

Приет е План за действие за 2010 г. с мерките, произтичащи от членството на България в ЕС

Категория: Правителствени

Правителството одобри План за действие за 2010 г. с мерките, произтичащи от членството на България в Европейския съюз. Той съдържа 366 мерки за въвеждане в българското законодателство на директиви, чийто срок на транспониране е през тази или в началото на следващата година; за осигуряване на прилагането на регламенти и решения на ЕС, които поради пряката си приложимост не подлежат на въвеждане в българското законодателство; други конкретни задължения, произтичащи от действащи актове на ЕС; подготовката на българските позиции за заседанията на Съвета на ЕС, както и изпълнение на ангажименти, поети с Договора за присъединяване на България към ЕС.
При изготвянето на Плана за действие за 2010 г. е отразен тригодишният опит на страната ни като член на ЕС и е отчетена практиката до момента при въвеждането и прилагането на европейското законодателство.