Новини

31.3.2008 г.

Обществено обсъждане на Методика за определяне на цените и ценовите пакети на универсалната услуга

Категория: Телекомуникации и информационно общество

Комисията за регулиране на съобщенията откри процедура по обществено обсъждане на проект на Методика за определяне на цените и ценовите пакети на универсалната услуга. Проектът е приет с Решение 176 от 06 март 2008 г. във връзка с разпоредбата на чл.195 от Закона за електронните съобщения. Пълният текст на проекта е публикуван на интернет страницата на КРС www.crc.bg в раздел "Обществено обсъждане и консултации". Комисията очаква становищата на заинтересованите лица на адрес ул. "Гурко" 6, КРС или на www.info@crc.bg.