Новини

13.1.2010 г.

Правителството финансира борбата с 38 заразни болести по животните

Категория: Правителствени

Правителството утвърди списък на заразните болести по животните по чл. 118, ал. 1 от Закона за ветеринарномедицинската дейност и мерките срещу тях, които ще се финансират от държавния бюджет през 2010г.
В списъка са включени 38 болести, при възникването на които се нанасят значителни здравни и икономически щети на страната. Ограничаването и ликвидирането им допринася за разширяване на търговията с животни и продукти от животински произход. Срещу тях държавните ветеринарномедицински органи провеждат задължителни имунопрофилактични, диагностични, дезинфекционни, дезинсекционни и дератизационни мероприятия.
Необходимото финансиране за 2010 г. е в размер на над 25,7 млн. лв. При извършването на ветеринарномедицинските манипулации за болестите, включени в списъка, от държавния бюджет се заплаща стойността на имунологичния продукт и манипулацията, а консумативите и транспортните разходи са за сметка на собствениците на животните.
Сред изброените болести са шапът по двукопитните, синият език и трансмисивни спонгиформни енцефалопатии по преживните животни, класическата чума и трихинелозата по свинете, ку-треската, орнитозата, холерата при птиците, американски гнилец по пчелите, пебрина по бубите и др. За всяка болест са описани подробно мерките, които трябва да се предприемат и които са финансирани от държавата.
Поради географското си местоположение, страната ни е постоянно застрашена от проникването на остри и хронични инфекции чрез непрекъснатия трафик на хора, животни и транспортни средства. Това налага да се поддържа постоянно действаща система за профилактика и контрол срещу заразните болести, бърза диагностика и ефективна борба при възникване на огнища на заболявания. Поддържането на добър здравен статус на животните и високо качество на продуктите, добити от тях, гарантира и свободното им движение в страните-членки на ЕС, както и безпроблемния им износ за трети страни.
Кабинетът утвърди и разходите за идентификация съобразно броя на животните, подлежащи на идентификация по видове за 2010 г.