Новини

20.1.2010 г.

Всички общини ще могат да искат авансово плащане от 50% по Програмата за развитие на селските райони

Категория: Земеделие и развитие на селските райони

Всички общини, сключили договор по Програмата за развитие на селските райони, ще могат да поискат авансово плащане от до 50% съгласно промените в действащите наредби. Това стана ясно днес, по време на поредната среща на управляващите органи на оперативните програми и представителите на Националното сдружение на общините в Република България, която се проведе в Министерски съвет, под председателството на секретаря на Съвета за управление на средствата от ЕС Юлиана Николова. Съгласно действащите доскоро наредби авансовите плащания бяха в размер до 20%, а според приетите наскоро промени процентът бе увеличен на 50. Голяма част от общините вече са заявили искането си за аванс спрямо старите разпоредби, което възпрепятстваше възможността да се възползват от новите възможности. По време на срещата изпълнителният директор на ДФ „Земеделие” Калина Илиева прие предложението да се разработи механизъм, който да позволи на общините да кандидатстват за до 50% авансово плащане. По време на срещата бе обсъдено и подобряването на комуникацията на общините с ДФ „Земеделие”, като Междинно звено на Програмата за развитие на селските райони, както и с Управляващия орган на програмата – дирекция „Развитие на селските райони” на Министерство на земеделието и храните. Договорено бе през тази година Управляващият орган да предвиди провеждането на специализирани обучения за общините по програмата, както и информационни дни по отворените процедури. Дирекция „Развитие на селските райони” пое ангажимента да се опростят изискванията за документи, които са достъпни по служебен път от компетентните държавни институции. Представителите на местната власт поставиха въпроса за необходимостта от подобряване на работата на фонд ФЛАГ и се постигна договореност до 10 февруари да се проведе работна среща по темата в Министерство на финансите. Участниците в срещата обсъдиха още изпълнението на измененията и допълненията в Закона за водите, ускоряването на плащанията по Оперативна програма „Административен капацитет” и ОП „Развитие на човешките ресурси” и др.