Новини

20.1.2010 г.

„БДЖ” ЕАД ще емитира акции на стойност 24 млн. лв.

Категория: Правителствени

„Български държавни железници” ЕАД ще увеличи капитала си чрез емитиране на нови акции, които ще бъдат придобити от държавата. За целта правителството днес даде съгласието си за предоставяне от държавата чрез бюджета на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията на 24 092 000 лв.
Предоставянето на средствата ще се извърши при спазване изискванията на Закона за държавните помощи.