Новини

2.2.2010 г.

133 млн. евро отпуснати за първото шестмесечие на 2010 по ОП "Конкурентоспособност"

Категория: Икономика

В България през първото шестмесечие на 2010 г. фирми ще могат да кандидатстват по още 6 процедури за безвъзмездна помощ от Оперативна програма Конкурентоспособност на обща стойност 133 млн. евро.
Средствата са предвидени за технологична модернизация в малки и средни предприятия – 50 млн. евро, за технологична модернизация в големи предприятия – 30 млн. евро, за комерсиализация на продуктите на стартирали нови предприятия – 10 млн. евро. Още 10 млн. евро ще бъдат отпуснати за покриване на международно признати стандарти, 18 млн. евро - за създаване на регионални бизнес инкубатори и 15 млн. евро - за развитие на клъстерите в България.
Това е значителен финансов ресурс, на практика несъизмерим със символичното действие на програмата от старта й до средата на миналата година. През този период в подкрепа на бизнеса по ОП Конкурентоспособност бяха изплатени едва 107 хил. евро.
През тази година трябва да стартира и усвояването на 200 млн. евро по инициативата JEREMIE в България. В края на 2009 г. бяха ускорени преговорите с Европейския инвестиционен фонд и предстои създаването на холдингов фонд, който чрез специализирани финансови инструменти трябва да подобри достъпа на малки и средни предприятия до капитал за развитие при по-благоприятни условия. Очаква се по JEREMIE да бъдат създадени гаранционни фондове, фондове за рисков капитал и фондове за микрофинансиране.
Общият бюджет на ОП Конкурентоспособност за периода 2007- 2013 г. е 2.273 млрд. лв. (1.162 млрд. евро). Към 31 декември 2009 г. по нея бяха платени над 9.1 млн. лв. От тях към бизнеса са преведени повече от 6.5 млн. лв. Това са средства по приоритетна ос „Развитие на икономика, базирана на знанието и иновационни дейности" (над 325.4 хил. лв.) и по приоритетна ос „Повишаване ефективността на предприятията и развитие на благоприятна бизнес среда" (над 6.2 млн. лв.).