Новини

3.2.2010 г.

Министерският съвет прие Правилник за издаване на българските лични документи

Категория: Правосъдие и вътрешни работи

Правителството прие нов Правилник за издаване на българските лични документи. Той отразява измененията и допълненията в Закона за българските лични документи и отчита новата систематика на групите документи. Това са документите за самоличност, свидетелството за управление на моторно превозно средство и документите за пребиваване, по отношение на които е възприето обобщеното наименование „български лични документи”.

В правилника е предложена детайлна регламентация на условията и реда за издаване на българските лични документи. Разгледани са отделните компоненти на процеса по издаване, започващ от подаването на заявление, място на подаване и необходими документи, снемане на биометрични идентификатори, персонализиране на документите и тяхното получаване.

Във връзка с новата технология по издаване на документи, които съдържат електронен носител на информация, са утвърдени нови образци на заявления за издаване на отделните видове документи. За улеснение и подобряване на административното обслужване на гражданите е предвидена възможността за предоставяне на заявления с попълнени данни от националния автоматизиран информационен фонд „Национален регистър на българските лични документи”.