Новини

3.2.2010 г.

Три министерства получават близо 50 млн. лв. за изпълнение на задължения по Шенген

Категория: Правителствени

Правителството реши по бюджетите за 2010 г. на министерствата на вътрешните и на външните работи и на финансите да бъдат предоставени допълнителни бюджетни кредити в размер на 47 904 849 лв. Средствата са за за изпълнение на задълженията ни по присъединяването към Шенгенското пространство.
С инвестициите ще се укрепи сигурността на външните граници и се гарантира ефективен граничен контрол. Те ще бъдат използвани за развитие на информационните системи и компютърни мрежи, свързани с прилагането на Шенгенското законодателство.
Страната ни, съвместно с Румъния, е декларирала месец март 2011 г. като обща цел за присъединяване към Шенген, където в най-голяма степен се осъществява принципът за свободно движение на хора, при спазване на установения правов ред.
В процеса на подготовката на България за присъединяване са предприети редица законодателни, технически и инфраструктурни мерки. Държавата ни е поела ангажимент и за изграждане на административен капацитет в съответните области, предмет на оценка. Разработена е Национална индикативна програма за периода 2007-2009 по Инструмента Шенген. Средствата по него са финансова подкрепа от страна на ЕС на усилията на България за постигане на техническите критерии за присъединяване към Шенгенското пространство.