Новини

3.2.2010 г.

Правителството ще вложи 118 000 лв. в проект за изцяло ново учебно заведение в с. Герман

Категория: Правителствени

Правителството измени постановление от м. г., с което на Столична община се отпускат 118 000 лв. за пристрояване на училище „В. Левски” в с. Герман. Кабинетът реши средствата да бъдат използвани за изготвянето на проект за строителство на изцяло ново училище в селото.
Решението е взето след експертиза, която сочи, че сегашната сграда не е пригодена за подобна дейност. Столичната регионална инспекция за опазване и контрол на общественото здраве е уведомила директора и Столична община, че поради съществуващите предпоставки за възникване на строителна авария, която може да доведе до опасност за живота и здравето на учениците в училището, то е спряно от експлоатация през ноември м. г.
Столичната община е предприела действия за предоставянето на общински терен с площ 10 300 кв. м. за построяване на новото училище. Проектът в село Герман е включен в програмата за капиталови разходи на общината за 2010 г.