Новини

23.2.2010 г.

Земеделието може да бъде алтернативна заетост при нарастващата безработица

Категория: Земеделие и развитие на селските райони

Според министъра на земеделието и храните земеделието може да бъде алтернативна заетост при ежедневно нарастващата безработица в страната. Земеделието е сред секторите с гарантирани доходи годишно с оглед предоставяните от Европейския съюз директни субсидии на обработваема площ, на фермерите и възможностите на Програмата за развитие на селските райони.
До момента са изплатени 762 млн. лв. европейски и национални субсидии по директните плащания. Остават да бъдат отпуснати средствата на земеделците със застъпвания и проблеми.
Изпълнителният директор на Държавен фонд «Земеделие» Калина Илиеваобяви, че от 2010 г. не могат да бъдат разсрочвани кредитите на земеделските производители. Причината е, че се смятат за държавна помощ, а такава не е одобрена за тази година.
В най-престижния аграрен форум в Югоизточна Европа «Агра» се представят 450 фирми от 26 държави, от които 280 български и 81 – чуждестранни. Сред държавите участнички са Австрия, Аржентина, Белгия, Германия, Гърция, Индия, Испания, Италия, Унгария, Франция, Холандия и др. Изложителите представят продукти и на още 73 компании от Великобритания, САЩ, Канада, Китай, Израел, Дания и Република Корея.