Новини

23.2.2010 г.

Министервство на културата ще получи 10 768 597лв. по ОП Регионално развитие

Категория: Регионално развитие

Mинистърът на културата Вежди Рашидов и министърът на регионалното развитие и благоустройството Росен Плевнелиев представиха подписаните пет договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Регионално развитие”. Министър Вежди Рашидов подписа договорите от страна на Министерството на културата. От страна на МРРБ договорите са подписани от ръководителя на Управляващия орган на програмата – зам.-министър Лиляна Павлова.
Като конкретен бенефициент по Оперативна програма „Регионално развитие - 2007-2013 г.” Министерството на културата ще получи общо 10 768 597 лева по схема на програмата: „Подкрепа за осигуряване на подходяща и ефективна държавна културна инфраструктура, допринасяща за развитието на устойчиви градски ареали”. Средствата са за следните културни институти:
 1) BG161PO001/1.1-05/2008/001-6: „Основен ремонт и преустройство на Национален музей на българското изобразително изкуство” /НХГ/ - 3 625 196 лева.
 2) BG161PO001/1.1-05/2008/001-7: „Строителство, рехабилитация и модернизация на сградата на Русенската опера” - 1 187 493 лева.
 3) BG161PO001/1.1-05/2008/001-8: „Модернизация на основна сцена на Драматичен театър „Ст. Бъчваров”- гр. Варна” - 4 278 696 лева.
 4) BG161PO001/1.1-05/2008/001-9: „Ремонт, рехабилитация на сградата на Националната професионална гимназия по полиграфия и фотография - гр. София” - 950 599 лева.
 5) BG161PO001/1.1-05/2008/001-10: „Модернизация на сградата на Националното училище за музикално и танцово изкуство „Добрин Петков” -Пловдив” - 726 613 лева.
Делът от ОПРР за подкрепа на културата е 28,7 млн. лв. Досега са договорени 14,5 млн. лв. Срокът е до 31 март тази година.