Новини

10.3.2010 г.

България се присъединява към системата SISNET

Категория: Правителствени

SISNET е мрежата за предаване на данни на Шенгенската информационна система. Поддържането й се осъществява въз основа на споразумение между заместник-генералния секретар на Съвета, който представлява участващите в ШИС държави-членки, Исландия и Норвегия, от една страна, и фирмата TATSGET.
Правителството упълномощи заместник-генералния секретар на Съвета ПВР да представлява България по отношение на сключването и управлението на договорите за доставка, инсталиране и управление на мрежата за предаване на данни и свързаните услуги за сигурност за SISNET.
След интегрирането на България във финансовия регламент на SISNET и заявяваната готовност за техническо изграждане и инсталиране на националната точка за контакт към SISNET за България, Генералният секретариат на Съвета следва да инициира изменение на споразумението с фирмата TATSGET за включване на страната ни в т. нар. договарящи страни.