Новини

10.3.2010 г.

Системата „единен фиш” остава само за товарните автомобили

Категория: Правителствени

Системата „единен електронен фиш” няма да се прилага вече за леките коли и автобусите и остава само за товарните автомобили. Това реши правителството с промяна в Наредбата за граничните контролно-пропускателни пунктове. Новите текстове възлагат на Министерството на финансите отговорността за експлоатацията, администрирането и поддръжката на Интегрираната локална система за автоматична обработка чрез единен фиш, тъй като на практика тя се обслужва изцяло от Агенция „Митници”.
Концепцията за т. нар. „единен електронен фиш” и свързания с него технологичен ред е разработена през 2004 г. и отразява тогавашното разбиране за граничния контрол като съвкупност от ясно разграничени процедури по отношение на всички лица и превозни средства, изпълнявани в строга последователност от органите на отделните служби от задължителния граничен контрол, обезпечаваща висока събираемост на държавните вземания, дължими при преминаване на границата, и ограничаване на корупционните практики.
Досегашната практика по прилагане на Интегрираната система показва, че задължителното преминаване на всички лица и МПС по установения технологичен ред не намалява, а увеличава почти двойно времето за граничен контрол, особено за леките автомобили и автобусите. От друга страна, пътниците с леки автомобили и автобуси генерират минимална част от плащанията. Необходимостта от промяна, която да оптимизира реда за осъществяване на граничния контрол, е посочена и в официалния доклад от проверката по Шенген в област „Полицейско сътрудничество” (март-април 2009 г.) – оценяващата комисия поставя под въпрос ефикасността на системата „единен фиш”, изискваща шест спирания за всички преминаващи граждани, което е в противоречие с принципите за „минимален граничен контрол”.