Новини

10.3.2010 г.

Министерският съвет осигури средства за авансово финансиране на плащания на ПУДООС

Категория: Правителствени

Правителството реши на Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС) от републиканския бюджет да бъдат предоставени средства в размер до 20 млн. лв. за разплащане на задължения по сключени и очакващи разплащане договори за инвестиционни обекти.
Приетото постановление е във връзка с предприетите мерки за незабавно стартиране на частично разплащане на задълженията, като се заплатят до края на м. март до 50 на сто от задълженията към всяка отделна фирма. С тази мярка се дава възможност без да се чака постъпването на приходите в ПУДООС, което става регулярно през годината, да се изплатят голяма част от задълженията на предприятието.
Средствата ще се предоставят чрез бюджета на Министерството на околната среда и водите, като в срок до 31.10.2010 г. следва да бъдат възстановени за сметка на постъпили приходи.