Новини

17.3.2010 г.

България ще участва в програма за академичен обмен

Категория: Правителствени

Днес правителството одобри проект на споразумение за присъединяването ни към Централноевропейската програма за академичен обмен (CEEPUS). С нея се насърчава сътрудничеството във висшето образование и свързаните с него научни изследвания между университетите в страните от Централна и Източна Европа.
В Програмата участват България, Албания, Австрия, Босна и Херцеговина, Хърватска, Чехия, Унгария, Република Македония, Черна гора, Полша, Румъния, Сърбия, Словакия и Словения.
Участието на страната ни в третата фаза на CEEPUS подпомага приобщаването на българската система за висше образование към европейската образователна политика, насочена към засилване на изследователската дейност в университетите и поддържане на публично-частни партньорства.