Новини

17.4.2008 г.

Държавата ще гарантира кредитирането на студенти и докторанти

Категория: Образование

Министерският съвет одобри проект на Закон за кредитиране на студенти и докторанти. Целта на закона е да създаде условия за подобряване на качеството и облекчаване на достъпа до висше образование в България. Право да кандидатстват за получаване на кредит ще имат български граждани, граждани на държава членка на ЕС или Европейското икономическо пространство, както  и граждани на Швейцария. Кандидатите трябва да не са навършили 35 години и да нямат придобита същата образователно-квалификационна степен, за която кандидатстват. 

Кредитът се отпуска за заплащане на таксите за обучение и/или за издръжка, а лихвата не може да надхвърля основния лихвен процент, определен от БНБ, увеличен с 2 пункта. Гратисният период е времето, през което студентите се обучават и изтича 1 година след завършването. Заемът се изплаща в срок от 10 години след края на гратисния период. Предвидено е също държавата да заплаща непогасената част от общия размер на задължението, когато студентът или докторантът стане родител на второ или следващо дете в рамките на 5 готини от изтичане на гратисния период.