Новини

7.4.2010 г.

България има стратегия за развитие на транспортната система за периода до 2020 г.

Категория: Правителствени

На заседание на МС днес беше приета стратегия за развитие на транспортната система на България за периода до 2020 г. В документа са заложени основните принципи, тенденции, приоритети и мерки за развитието на устойчива, сигурна и безопасна транспортна система, съобразена с европейските изисквания, стандарти и екологични норми.
Изпълнението на Стратегията ще гарантира, че през 2020 г. България ще притежава модерна, безопасна и сигурна транспортна система, която да удовлетворява потребностите за качествен и безопасен транспорт.