Новини

7.4.2010 г.

Правителството одобри проект на меморандум за разбирателство между България и Китай

Категория: Правителствени

Правителството одобри проект на меморандум за разбирателство между Българска агенция за инвестиции и Агенция за насърчаване на инвестициите на Китай. Страните се ангажират да обменят информация в областта на инвестиционната политика и законодателството, инвестиционната среда и насърчаването на инвестициите.
Приоритетните сектори са преработващата промишленост, производството на електроенергия от възобновяеми енергийни източници, научно-изследователската и развойната дейност, компютърните технологии и хуманното здравеопазване и образованието.