Новини

14.4.2010 г.

България ще сътрудничи с Молдова и Грузия в областта на информационните технологии

Категория: Правителствени

Кабинетът утвърди подписаните през февруари 2009 г. два междуправителствени документа за сътрудничество в областта на информационните технологии – с Молдова и с Грузия.
Протоколът предвижда обмен на информация и документация в областта на развитие на информационното общество и информационните технологии, организация и участие в конференции, привличане на инвестиции с цел реализация на съвместни проекти в областите на сътрудничество и др.
Споразумението с Грузия цели непрекъснато развитие и усъвършенстване качеството на връзките в областта на съобщенията и гарантиране на тяхната надеждност. Документът е израз на общото желание на двете страни да подкрепят сътрудничеството в различните области на индустрията на съобщенията и информационните технологии при условията на равнопоставеност, реципрочност и взаимна изгода.