Новини

14.4.2010 г.

България и Грузия договарят сътрудничество в областта на културата

Категория: Анализи

Правителството одобри проекта на Програма за сътрудничество в областта на културата между Министерството на културата на България и Министерството на културата, опазването на паметниците и спорта на Грузия. Тя ще действа в периода до 2012 г. включително.
Документът регламентира сътрудничеството в областта на защитата на авторските права и предотвратяване на незаконния износ, внос и трансфер на културни ценности, на театъра, литературата, библиотечното и музейно дело, изобразителното изкуство, киното, музиката и танца. Посочени са конкретните културни събития, в които могат да се включат творците от двете страни. Уточняват се ангажиментите по опазването на историческото и културното наследство.